Forretningsudvalgets medlemmer er:

 • Elisa Rimpler Bergmann, formand, BUPL
 • Anders Bondo Christensen, formand, Danmarks Lærerforening
 • Dorte Lange, næstformand, Danmarks Lærerforening
 • Camilla Gregersen, formand, Dansk Magisterforening
 • Hans Beksgaard, næstformand, Dansk Magisterforening
 • Uffe Rostrup, formand, Frie Skolers Lærerforening
 • Monica Lendal Jørgensen, næstformand, Frie Skolers Lærerforening
 • Annette Nordstrøm Hansen, formand, Gymnasieskolernes Lærerforening
 • Christoffer Jørgensen, formand, Handelsskolernes Lærerforening
 • Hanne Pontoppidan, formand, Uddannelsesforbundet
 • Morten Bay, næstformand, Uddannelsesforbundet


Formand for forretningsudvalget

Forretningsudvalgets arbejde ledes af en formand, der vælges for en to-årig periode.
Anders Bondo Christensen, formand for Danmarks Lærerforening, er valgt som formand i perioden 1. januar 2018 til 31. december 2019.