Forretningsudvalgets medlemmer er:

  • Gordon Ørskov Madsen, formand, Danmarks Lærerforening
  • Dorte Lange, næstformand, Danmarks Lærerforening
  • Camilla Gregersen, formand, DM
  • Tommy Dalegaard Madsen, medlem af hovedbestyrelsen, DM
  • Uffe Rostrup, formand, Frie Skolers Lærerforening
  • Monica Lendal Jørgensen, næstformand, Frie Skolers Lærerforening
  • Thomas Kepler, formand, Gymnasieskolernes Lærerforening
  • Hanne Pontoppidan, formand, Uddannelsesforbundet
  • Morten Bay, næstformand, Uddannelsesforbundet


Formand for forretningsudvalget

Forretningsudvalgets arbejde ledes af en formand, der vælges for en toårig periode.
Gordon Ørskov Madsen, formand for Danmarks Lærerforening, er valgt som formand frem til 31. december 2021.

Referater af møder i forretningsudvalget 2020