Forretningsudvalgets medlemmer er:

  • Elisa Rimpler, formand, BUPL
  • Anders Bondo Christensen, formand, Danmarks Lærerforening
  • Dorte Lange, næstformand, Danmarks Lærerforening
  • Camilla Gregersen, formand, Dansk Magisterforening
  • Tommy Dalegaard Madsen, medlem af hovedbestyrelsen, Dansk Magisterforening
  • Uffe Rostrup, formand, Frie Skolers Lærerforening
  • Monica Lendal Jørgensen, næstformand, Frie Skolers Lærerforening
  • Thomas Kepler, formand, Gymnasieskolernes Lærerforening
  • Hanne Pontoppidan, formand, Uddannelsesforbundet
  • Morten Bay, næstformand, Uddannelsesforbundet


Formand for forretningsudvalget

Forretningsudvalgets arbejde ledes af en formand, der vælges for en toårig periode.
Anders Bondo Christensen, formand for Danmarks Lærerforening, er valgt som formand i perioden 1. januar 2020 til 31. december 2021.

Referater af møder i forretningsudvalget 2020