Hvem kan få hjælp af DUS?

Hvis du er medlem af Frie Skolers Lærerforening, Gymnasieskolernes Lærerforening eller Uddannelsesforbundet, kan du få gratis hjælp af DUS til din arbejdsskadesag.

Hvis du er medlem af Danmarks Lærerforening eller Dansk Magisterforening, skal du henvende dig til din egen organisation for at få hjælp til din arbejdsskadesag.  

Hvad kan DUS hjælpe med?

Du har ret til erstatning fra din arbejdsgiver, hvis du kommer til skade på dit arbejde. DUS kan hjælpe dig i sager, der handler om at få erstatning fra din arbejdsgivers arbejdsskadeforsikring.

Hvis din arbejdsskade er forvoldt af en anden person, kan du i nogle tilfælde også være dækket af vedkommendes ansvarsforsikring. DUS kan også hjælpe dig i de sager i begrænset omfang.

Hvad kan du ikke få hjælp til?
DUS kan blandt andet ikke hjælpe dig i sager om personskade, der er sket udenfor arbejdet, ligesom DUS ikke kan hjælpe dig i sager om privattegnede ulykkesforsikringer og patientskade.

Hvordan får du hjælp af DUS?

Du skal først kontakte din egen faglige organisation, som vurderer, om du kan få hjælp af DUS. Hvis de vurderer, du kan få hjælp, skal du udfylde et indberetningsskema og en fuldmagt, så DUS kan handle i din sag.

Indberetningsskemaet og fuldmagt samt de sagsakter, du i øvrigt måtte være i besiddelse af (f.eks. kopi af anmeldelse, lægeerklæringer, brev fra forsikringsselskab og breve fra Arbejdsskadestyrelsen) skal du sende til din egen faglige organisation, der sørger for at sende materialet videre til DUS.  

Herefter vil du hurtigst muligt modtage et brev fra DUS om det videre forløb.

Hvis der er allerede er truffet en afgørelse i din sag, skal du huske at anke sagen, inden du søger om hjælp hos DUS.

Rådgivning om arbejdsskader for tillidsvalgte

Er du tillidsvalgt i Frie Skolers Lærerforening, Gymnasieskolernes Lærerforening eller Uddannelsesforbundet kan du rette direkte henvendelse til DUS’ sekretariat, hvis du har spørgsmål vedrørende arbejdsskader.

Det kan ske på tlf.nr. 33 11 30 88 mandag-torsdag kl. 9.00-15.30 og fredag 9.00-14.30 eller på email dus@dus.dk.