Danske Underviserorganisationers Samråd (DUS) er et samarbejdsforum for landets seks organisationer for undervisere indenfor børne-, ungdoms- og voksenundervisningsområdet.

De seks organisationer er BUPLDanmarks LærerforeningDansk MagisterforeningFrie Skolers LærerforeningGymnasieskolernes Lærerforening og Uddannelsesforbundet.

DUS har til formål at sikre de seks organisationer størst mulig indflydelse på de faglige og pædagogiske forhold, som samrådet beslutter sig til at samarbejde om.

DUS er stiftet i 1995 og repræsenterer cirka 176.000 undervisere.

Medlemsskabet af DUS påvirker ikke de enkelte organisationers forhandlings- og aftaleretlige forhold.

Vedtægter og forretningsorden