DLI's høringssvar til Undervisningsministeriet vedr. Europa-Kommissionens Meddelelse om den europæiske dagsorden for færdigheder COM(2020) 274

DLI's skriftlige bemærkninger til udkast til samlenotat for Rådsmøde (uddannelse og ungdom) den 18. maj 2020

Skriftlige kommentarer til udkast for samlenotat Rådsmøde (uddannelse) den 20. februar 2020

Høringssvar til udkast til samlenotat for Rådsmødet (uddannelse) den 8. november 2019

Kommissionens forslag vedr. Erasmus+ og Brexit

Skriftlige kommentarer til udkast til samlenotat for Rådsmødet (uddannelse og ungdom) den 26. november 2018

Kommissionens forslag til forordning om etablering af ”Erasmus”

Høringssvar til Undervisningsministeriet vedr. Kommissionens forslag til Rådets henstilling om 'on a comprehensive approach to the teaching and learning of languages'

Høringssvar til Undervisningsministeriet vedr. Kommissionens forslag til Rådets henstilling om 'promoting automatic mutual recognition of higher education and upper secondary education diplomas and the outcomes of learning periods abroad'

Høringssvar til Europa-Kommissionen vedr. EU-fonde på området for migration

Holdningsdokument til Europa-Kommissionens høring om social inklusion og fælles værdier

Europa-Kommissionens høring om 8 nøglekompetencer

Høringssvar til Undervisningsministeriet vedr. Meddelelser om en fornyet EU-dagsorden for videregående uddannelse og sporing af færdiguddannede

Høringssvar til Undervisningsministeriet vedr. Meddelelse om skoleudvikling og fremragende undervisning for en god begyndelse i livet

Høringssvar til Undervisningsministeriet vedr. Meddelelser om det europæiske solidaritetskorps