Digital undervisning – Underviserorganisationernes erfaringer under nedlukningen

På baggrund af undervisernes erfaringer med digital undervisning under COVID-19 har DUS formuleret et fælles papir om organisationernes perspektiver på digital undervisning

DUS' holdning til 10. klasse

Diskussionen om 10. klasse er aktualiseret med bl.a. regeringens udspil 'Fra folkeskole til faglært', der blev lanceret i september 2018. 

DUS har som et indspil i diskussionen udarbejdet et papir med de danske underviserorganisationers holdning til formålet og placeringen af 10. klasse. 

DUS og Undervisningsministeriet sætter fokus på god undervisning

DUS har sammen med Undervisningsministeriet lavet 12 pejlemærker for god undervisning. Pejlemærkerne er tænkt som et oplæg til faglig debat om, hvad god undervisning er, og hvordan den skabes. Pejlemærkerne blev lanceret på en fælles konference den 1. februar 2017. Læs evt. mere under fanen DUS-initiativer.

Dannelsen i uddannelsen

DUS udgav i juni 2013 pjecen Dannelsen i uddannelsen som en opfordring til, at dannelse får en større bevågenhed, når det gælder kvaliteten i undervisningen og uddannelsessystemet.  

Lærerorganisationerne om Styringsanalysen

- fremtidens taxameterfinansiering og selveje for uddannelsesinstitutioner under staten

Lærerorganisationerne har drøftet og koordineret synspunkter i DUS på en rapport, Undervisningsministeriet, har gennemført  om en mulig reform af styringssystemet for uddannelsesområdet i 2005.

Ledelse af uddannelsesinstitutioner


DUS udgav i 2004 et oplæg om ledelses af uddannelsesinstitutioner, der peger på ledelsens afgørende betydning for uddannelsesinstitutionernes samlede opgaveløsning i relation til undervisernes professionelle ansvar for en kvalificeret undervisning.