Danske Underviserorganisationers Samråd

Danske Underviserorganisationers Samråd (DUS) er et samarbejdsorgan for landets 6 underviserorganisationer

DUS repræsenterer cirka 176.000 undervisere