Få hjælp i DUS

Psykiske arbejdsmiljøproblemer kan være mange ting. Det kan være alt fra problemer med ledelsen, kolleger, forældre, elever eller andre samarbejdspartnere til en følelse af usikkerhed, isolation, stress, udbrændthed og manglende lyst til at arbejde.

I rådgivningen kan du blandt andet få hjælp til:

  • At tage dig selv og dine fornemmelser alvorligt
  • At tage ansvar for dine problemer
  • At håndtere vanskelige arbejdsbetingelser på en bedre måde
  • At håndtere af misbrugsproblemer (eksempelvis af alkohol eller medicin)
  • Problemer med vold, trusler om vold, ulykke, sygdom eller andet

Hvordan får du rådgivning?

Du skal henvende dig til DUS’ sekretariat på tlf.nr. 33 11 30 88
Mandag til torsdag kl. 9.00-15.30
Fredag kl. 9.00 - 14.30.

Rådgivningen er ikke en akut rådgivning. Der kan altså være ventetid, før du får kontakt til en arbejdsmiljøkonsulent. Arbejdsmiljøkonsulenten har tavshedspligt.

Psykologhjælp

Rådgivningen har også mulighed for at tilbyde dig op til fem samtaler hos en af de psykologer, der er tilknyttet rådgivningen.

Det er et krav for at få psykologhjælp, at andre støttemuligheder er udtømte.

’Andre støttemuligheden’ dækker typisk over muligheden for lægehenvisning til psykologsamtaler over sygesikringsordningen via egen eller arbejdsgivers forsikring.

DUS arbejder på at forebygge problemer

DUS laver ud fra medlemshenvendelserne en statistik på omfang, henvendelsesårsag, symptomer, fravær, alder, køn, arbejdssted og antal år som underviser.

Oplysningerne bliver brugt i DUS’ arbejde med at forebygge problemer med psykisk arbejdsmiljø. Oplysningerne bliver også brugt til at lave forbedringer af rådgivningstilbuddet.